GDPR Workshop 6.2.2018

Prague Startup Centre vás zve na další zajímavou akci, která proběhne dne 6. února od 18:00 v Prague Startup Centre v paláci Adria. Experti z advokátní kanceláře Rada & Partner budou hovořit o problematice GDPR.

Workshop bude věnován novým důležitým povinnostem plynoucím pro podnikatele z nového obecného nařízení na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR), které začne být účinné od 25. května 2018. Nové příchozí povinnosti budou vysvětleny prakticky a v kontextu moderních technologií. V rámci workshopu bude mj. vysvětleno, co bude obnášet povinnost zřízení tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, jaké budou podmínky pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů (zejm. elektronicky), jaká budou podle GDPR práva subjektů údajů a povinnosti správců, jaké budou požadavky na zabezpečení osobních údajů nebo ohlašovací povinnosti v případech porušení jejich zabezpečení – jako třeba v případě úniku dat – a mnoho dalšího.

Speakeři:

JUDr. Ing. Eva Radová

Eva Radová se ve své advokátní praxi specializuje se na právo duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů, zdravotnické právo (včetně problematiky mlčenlivosti a ochrany osobních údajů), odpovědnost za škodu a pracovní právo. V rámci zdravotnického práva má rozsáhlé zkušenosti s problematikou vztahů mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami při poskytování a úhradě zdravotních služeb, jakož i s každodenními právními problémy při fungování lékařské praxe. Eva má vzdělání rovněž v oblasti ekonomie a oceňování podniků.

Mgr. Matěj Grödl

Matěj se zaměřuje na obchodní právo, řešení sporů, právo duševního vlastnictví (zejm. ochranné známky) a ochranu osobních údajů (především obecné nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR). Matěj získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bakalářský titul na fakultě financí a účetnictví University of Birmingham ve Velké Británii. Mezi lety 2011 – 2015 pracoval jako právní asistent a následně jako advokátní koncipient v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze a v červenci 2016 nastoupil jako advokátní koncipient v Rada & Partner.

Kde? v Prague Startup Centre (Jungmannova 36/31, vchod A, 3.patro)

Kdy? 6.2.2018 v 18:00

 

Registrace budou probíhat od 17:30.

Počet míst na akci je omezen. Registrujte se proto včas ZDE.